Hemförsäkring

Du ska ha en hemförsäkring från den dag du flyttar in. Genom din hemförsäkring kan du få ersättning om något skulle hända med din lägenhet eller dina saker.

Hemförsäkringen är en trygghet

Hemförsäkringen kan ge ersättning vid till exempel brand, översvämning eller stöld. Hemförsäkringen kan ibland även ge ersättning om du själv skulle orsaka en allvarlig skada. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad som gäller för just din hemförsäkring.

När gäller inte hemförsäkringen?

Om du inte låser bostaden eller förvarar värdefulla saker i källaren, kan det vara så att hemförsäkringen inte gäller. Du kan också bli skyldig att själv betala ersättning om du genom att vara oförsiktig gör så att huset eller någon annans saker skadas. Se villkoren i din hemförsäkring för mer information.

Om du saknar hemförsäkring

Om du saknar hemförsäkring har du inget ekonomiskt skydd om dina saker blir förstörda. Alingsåshem betalar inte ersättning om du till exempel förlorat saker vid en brand eller en översvämning i källaren.