Huskurage – mot våld i hemmet

Vi vill att alla som bor i Alingsåshems lägenheter ska vara trygga i sitt hem. Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt för att det blir så. Därför har vi, liksom många andra bostadsbolag i Sverige, gjort ett ställningstagande och infört Huskurage.

Huskurage handlar om att förebygga och förhindra våld i hemmet. Det ger dig som boende ett verktyg för att ingripa när du misstänker att en granne far illa.

Vad kan du som granne göra?

1. Knacka på

Om du känner dig trygg, stå kvar, fråga om allt är okej och beskriv vad du hört och oron du känner. Om det känns otryggt, knacka på och gå därifrån.

Du kan rädda liv genom att våga knacka på om du misstänker att någon blir utsatt för våld.

2. Hämta hjälp

Ta hjälp av grannar, det ökar tryggheten och tillsammans kan ni uttrycka er oro och er omtanke. ”Vi hörde något, vi blev oroliga, vi vill hjälpa till.”

3. Ring polisen

Kontakta alltid polisen i första hand vid hotfulla och akuta situationer.

Vad är Huskurage?

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Den grundades 2014 av Nina Rung och Peter Rung då de upplevde att väldig få törs eller vet hur man ska ingripa om man misstänker att någon blir utsatt för våld.

Boken Huskurage – från oro till omtanke är skriven av Nina Rung och Peter Rung och ges ut av Bokförlaget Max Ström. I maj 2020 delade vi ut boken Huskurage – från oro till omtanke till alla våra hyresgäster. Här finns bland annat checklistor och förslag på hur du kan agera vid misstanke om våld.