Koppla in disk- eller tvättmaskin

Vill du installera egen disk- eller tvättmaskin i lägenheten? Kontakta alltid oss för ett godkännande, innan du börjar installationen.

Det här gäller vid installation av disk- eller tvättmaskin

  • Du behöver få ett godkännande från oss i förväg. Gör en felanmälan och berätta vad du vill installera.
  • Diskmaskiner och tvättmaskiner ska stå på vattentätt underlag.
  • Tvättmaskin får bara installeras där det är förberett i badrum eller grovkök.
  • Maskinerna måste anslutas till jordat uttag.
  • Alla anslutningar av el, vatten och avlopp ska göras av fackman.
  • Om du tar bort köksskåp ska dessa sparas.

Ta med vitvarorna vid flytt

När du flyttar från lägenheten ska vitvarorna tas med, om du inte kommit överens om annat med den nya hyresgästen.

Återställ kopplingar och uttag så att det ser ut som innan du gjorde installationen. Röranslutningarna måste vara tätade.

Om du tagit bort köksskåp för att kunna montera in en diskmaskin, så ska skåpet monteras tillbaka innan du flyttar ut.