Nycklar och lås

Här hittar du information om nycklar och lås, till exempel vad du gör om du tappat bort en nyckel.

Borttappade nycklar och låsbyte

Om du tappar bort nyckeln till din lägenhetsdörr (hemnyckel), postbox (postnyckel) eller tvättlås (tvättnyckel) ska du göra en felanmälan. Du som hyresgäst står för kostnaden för nytt lås och nycklar.

Tappar du bort din passerbricka/tagg ska du genast spärra den genom Mina sidor eller genom att kontakta kundservice. Nya passerbrickor kvitteras ut personligen i vår kundmottagning. Kostnaden läggs på din hyresavi.

Låst dig ute?

Vår fastighetsjour har nycklar till de flesta av Alingsåshems fastigheter. De kan endast låsa upp åt den som står på kontraktet och behöver därför se legitimation. Vår fastighetsjour tar ut en avgift för att låsa upp din dörr.

Om du låser dig ute från en fastighet dit vår fastighetsjour inte har nycklar vänder du dig till en låssmed.

Extra nycklar

Våra nycklar är spärrade för kopiering. Kontakta kundservice om du vill köpa fler nycklar eller passerbrickor till din lägenhet.

Hämta nycklar

Det är bara den eller de personer som står på lägenhetskontraktet som kan hämta ut nycklar eller passerbrickor. Ta med legitimation.

Har du inte möjlighet att själv hämta din nyckel kan du ge en fullmakt till någon annan. Personen som har fullmakten ska vid nyckelhämtningen visa upp fullmakt, din legitimation och sin egen legitimation.

När du flyttar

När du flyttar ska alla nycklar och passerbrickor lämnas in till Alingsåshem senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen. Lägenheten ska vara slutbesiktigad när du lämnar in nycklarna.

Om det fattas någon nyckel blir du ersättningsskyldig. Inga nycklar eller passerbrickor får lämnas direkt till nästa hyresgäst.