Renovera själv

Du har rätt att på egen bekostnad göra mindre renoveringar och förändringar i din lägenhet.

Vanliga exempel på åtgärder som du kan göra själv är att måla och tapetsera din lägenhet. Det är också tillåtet att till exempel montera in persienner, titthål i dörren och extralås.

Arbetet måste dock utföras på ett fackmannamässigt sätt, och förändringen får inte vara för extrem. Då kan du bli skyldig att ersätta kostnaden för att återställa bostaden när du flyttar.

Vissa förändringar är du skyldig att återställa när du flyttar, till exempel om du har lagt in en heltäckningsmatta eller platsbyggt en möbel.

Detta får du inte göra

Du får inte sätta igen dörrar, flytta väggar eller göra andra insatser som förändrar lägenhetens planlösning. Du får inte heller ta bort eller flytta fast monterad utrustning som hör till lägenheten, till exempel kylskåpet.

Du får inte göra egna arbeten i kök eller badrum.

Kontakta oss först

Kontakta oss på telefon 0322-61 77 17 (knappval 3) eller på info@alingsashem.se om du vill renovera din lägenhet. Alingsåshem ska besiktiga och godkänna alla egna arbeten.