Störningar

När du bor i ett flerfamiljshus så kommer du och dina grannar att höra varandra. Därför är det viktigt att visa hänsyn och ha förståelse för de andra som bor i huset.

Som hyresgäst i ett flerfamiljshus får man acceptera ljud och rörelser som hör till ett normalt liv. Samtidigt ska man inte utsätta grannar för onormala störningar.

Undvik alltid att störa dina grannar, men visa extra hänsyn under morgon, kväll och natt, då de flesta människor har sin vilotid.

Kom ihåg att du som hyresgäst bär ansvaret även om det är dina gäster som stör – det gäller både i lägenheten och de gemensamma utrymmena.

En hyresgäst som upprepade gånger stör sina grannar kan förlora rätten till sin bostad.

Förvarna dina grannar

Förvarna gärna dina grannar om du ska ha fest eller om du till exempel behöver borra för att sätta upp tavlor någon kväll. Hörs mycket ljud från din eller grannens lägenhet, kanske ni kan diskutera er fram till lösningar som passar alla.

Vem ska jag kontakta?

Ibland kan man uppleva att en granne stör utan att grannen själv är medveten om det. Därför är det bra om du själv tar en första kontakt.

Om du inte vill ta kontakt eller om grannen fortsätter att störa kontaktar du vår kundservice.

Är störningen kraftig och inträffar efter kontorstid så ringer du vår fastighetsjour på telefon 0322-61 77 77.

Om du tror att det pågår ett brott eller om någon far illa ska du kontakta polisen direkt på 112.