Varmvattenmätning (IMD)

Vissa av våra lägenheter har individuell mätning och debitering av varmvatten (IMD). Det betyder att du som hyresgäst bara betalar för det varmvatten som du har använt.

Vad är IMD?

IMD står för Individuell Mätning och Debitering. Det innebär att vi mäter och debiterar förbrukningen av varmvatten för varje enskild lägenhet.

I de hus där vi inte har IMD betalas varmvattnet kollektivt. Kostnaden fördelas alltså på alla hushåll och betalas genom hyran.

Så fungerar det

En mätare registrerar förbrukningen av varmvatten. Du betalar i efterskott för det varmvatten du använder.

Kostnad för varmvatten

På din hyresavi ser du din varmvattenförbrukning och kostnad för varmvatten. För att följa din förbrukning kan du logga in på Mina sidor. Där kan du se både nuvarande och tidigare avier.

Kostnaden för varmvatten regleras i den årliga hyresförhandlingen mellan Alingsåshem och Hyresgästföreningen.

Förbrukningen, och därmed kostnaden, beror ofta både på antal boende i hushållet och vilka vanor man har. Ett riktmärke brukar vara 50 liter varmvatten per person och dag.

Fördelar med individuell mätning av varmvatten

  • Du betalar bara för din egen förbrukning.
  • Du kan själv styra över dina kostnader.
  • Det minskar den totala energi- och vattenanvändningen. Studier visar att hyresgäster brukar minska sin varmvattenförbrukning med 15-30 % efter att IMD införts.

Tips för att spara varmvatten

  • Duscha i stället för att bada.
  • Duscha kortare tid.
  • Diska inte under rinnande vatten.
  • Se till att fylla tvätt- och diskmaskin helt.
  • Gör en felanmälan om du har en kran som droppar.