Tidigare inflyttning

Ivrig att flytta? Du kan komma överens med tidigare hyresgäst om att flytta in tidigare än vad som står i hyresavtalet.

Om du gör en tidigare inflyttning är det tre saker som skiljer sig från en ”vanlig” inflyttning:

Städbesiktningen

Du tar ansvar för att kontrollera att lägenhetsstädningen är godkänd. Är du inte nöjd med städningen, behöver du själv kontakta den som flyttar ut eller själv stå för arbete och eventuella kostnader.

Nycklar

Sker bytet under en helg ska du bara ta emot en nyckel från den hyresgäst som flyttar ut. Resten av nycklarna ska den hyresgäst som flyttar ut lämna in till Alingsåshem. Detta beror på att vi ska kunna säkerställa att alla nycklar finns, och att du inte övertar en kostnad för att byta lås.

Kvittera ut resten av nycklarna på vår kundmottagning från och med klockan 14.00 på inflyttningsdagen som står på kontraktet. Är det en helgdag, kan du hämta nycklarna från och med klockan 14.00 första dagen efter helgen.

Hemförsäkring

Kom ihåg att både du som flyttar in och den tidigare hyresgästen som flyttar ut behöver ha en gällande hemförsäkring på adressen under övergångsperioden.