Lämna in nycklar

När du flyttar ska alla nycklar och passerbrickor lämnas in till Alingsåshem.

Alla nycklar och passerbrickor ("taggar") ska lämnas senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen. Infaller denna dag på en helg gäller klockan 12.00 första vardagen efter helgen. Utanför vår kundmottagning finns ett nyckelinkast där du kan lämna in dina nycklar.

Om det fattas någon nyckel eller passerbricka blir du ersättningsskyldig.

Inga nycklar eller passerbrickor får lämnas direkt till nästa hyresgäst, om ni inte kommit överens om en tidigare inflyttning. Vid tidigare inflyttning kan en nyckel och en passerbricka lämnas till nästa hyresgäst.

Lägenheten ska vara slutbesiktigad när du lämnar in nycklarna.