Direktbyte

Ett direktbyte innebär att två eller flera hushåll byter hyresrätt direkt med varandra, oavsett hur lång kötid man har.

Har du goda skäl (beaktansvärda skäl, enligt hyreslagen Länk till annan webbplats.) har du rätt att på egen hand hitta någon som vill byta bostad med dig. Det kallas för direktbyte. För att genomföra ett direktbyte krävs godkännande från samtliga berörda hyresvärdar.

När du vill ansöka om ett direktbyte ska du fylla i en ansökningsblankett. Du kan antingen göra det digitalt eller genom att fylla i en pappersblankett som du postar eller lämnar in till oss.

Villkor för direktbyte

För att vi ska bevilja ett direktbyte ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Beaktansvärda skäl ska finnas, till exempel ändrad ekonomi, arbetssituation eller familjeförhållande.
  • Alla parter måste planera att bo permanent i respektive bostad.
  • Alla parter måste tidigare ha fullgjort sina skyldigheter som hyresgäster, det vill säga betalat sin hyra och följt hyresavtalet. Vi tar en kreditupplysning om bytesparten inte redan är hyresgäst hos Alingsåshem.
  • Alla parter ska ha bott i sina nuvarande bostäder i minst 12 månader.

Medgivande

Normal handläggningstid för ansökningar om direktbyte är 6–8 veckor från att vi har fått in en komplett ansökan. Lämna därför in ansökan om direktbyte minst två månader före önskat bytesdatum.

Medgivande till direktbyte lämnas om beaktansvärda skäl finns, och om det kan göras utan påtaglig olägenhet för Alingsåshem. Om din ansökan inte beviljas kan du få bytet prövat i hyresnämnden.

Om du byter bostad utan vårt medgivande kan ditt kontrakt sägas upp.

Vid fler än två bytesparter

Om direktbytet gäller fler än två parter ska samtliga kontraktsinnehavare ansöka om byte hos sin respektive hyresvärd. En överskådlig plan på hela byteskedjan, med uppgift om hyresvärd och hyresgäst för varje led i kedjan ska lämnas med ansökan.

Falska uppgifter och otillåtna betalningar

Otillåtna transaktioner i samband med byte av bostad är olagligt och straffbart. Om vårt medgivande har grundat sig på oriktiga uppgifter kan det utgöra grund för uppsägning av hyreskontrakt.

Besiktning och städning

Boka en besiktning så snart direktbytet är godkänt. Alingsåshem ska göra en besiktning innan bytet för att eventuella skador måste regleras innan den gamla hyresgästen flyttar ut. När besiktningen är genomförd kan du boka en tid för kontraktsskrivning.

Städningen är en överenskommelse mellan bytesparterna. Alingsåshem är inte ansvarig för kontroll eller utförande av städning av lägenheten.

Inflyttande hyresgästs ansvar

Det är bytesparternas egen skyldighet att titta noggrant på lägenheterna, så att båda är väl medvetna om lägenheternas skick och utseende, innan de ansöker om ett direktbyte. Inget särskilt underhåll utförs för att lägenheten byter hyresgäst.

Köpoäng

Om du vid ett direktbyte flyttar in i en av Alingsåshems lägenheter, nollställs dina köpoäng. Om du byter till en annan fastighetsägare, behåller du dina köpoäng så länge du aktiverar din köplats minst en gång var tolfte månad.

Ansökan

Digital ansökan

Om du gör en digital ansökan fyller du i vårt formulär och signerar med Mobilt BankID.

Om ni är två kontraktsinnehavare ska båda fylla i och signera ansökan. Den första kontraktsinnehavaren ska signera direkt när formuläret är ifyllt. Den andra kontraktsinnehavaren får därefter ett mejl med ett dokument att signera.

Digital ansökan av direktbyte Länk till annan webbplats.

Ansökan med blankett

Om du gör en ansökan på papper, använder du blanketten Ansökan om direktbyte Pdf, 116 kB..

Blanketten lämnas in på Alingsåshems kundmottagning på Kristineholmsvägen 12, eller i brevlådan utanför kundmottagningen.

Du kan också posta blanketten till:

Alingsåshem
Box 146
441 23 Alingsås