Överlåtelse

Ska du flytta någon annanstans, men någon annan stannar kvar? Som hyresgäst har du enligt hyreslagen i vissa fall möjlighet att överlåta ditt hyresavtal till en annan person som du delat hushåll och bott tillsammans med i minst tre år.

Du ska ha haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den person som kontraktet ska överlåtas på. Det räcker alltså inte att hen varit inneboende.

Det har ingen betydelse om ni är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas. Du får exempelvis inte automatiskt överta föräldrars eller syskons lägenhet om du själv inte bor där. Du kan inte heller testamentera bort en hyresrätt.

Den person som tar över kontraktet måste ha fyllt 18 år.

Du måste ha Alingsåshems medgivande/samtycke till överlåtelsen.

Ansökan

Vill du ansöka om överlåtelse kontaktar du kundservice. Du kan inte ansöka om överlåtelse av ett avtal som redan är uppsagt.

Vår handläggningstid är 6-8 veckor.

Om du överlåter din lägenhet utan att Alingsåshem har godkänt detta gäller inte överlåtelsen och du blir av med ditt hyreskontrakt.

Nytt kontrakt skrivs

Om din ansökan beviljas kommer vi att skriva ett nytt hyreskontrakt där ditt namn ersätts med den du vill överlåta lägenheten till. Hen övertar därmed ansvaret för det pågående hyresavtalet, det vill säga även för eventuella skador som inträffat i lägenheten före överlåtelsen.