Egna installationer

Om du vill montera något i eller utanför din lokal är det viktigt att du först pratar med oss.

Vad får jag montera själv?

Du får lov att montera saker i och utanför din lokal som är nödvändiga för din verksamhet. Det är viktigt att du före monteringen, stämmer av med din fastighetsförvaltare för ett godkännande.

Om monteringen orsakar skador på byggnaden behöver det återställas den dag du avslutar ditt kontrakt.

Om jag säger upp lokalen

När du avslutar ditt kontrakt, gör vi tillsammans en avflyttningsbesiktning. Då bestämmer vi ifall din montering behöver återställas eller inte.