Skadegörelse

Anmäl skadegörelse så snart som möjligt till oss. Är det åverkan på din egen verksamhet, gör en polisanmälan.

Klotter

Vi strävar efter att klotter på våra hus ska tas bort så snart som möjligt. Målet är att det ska ske inom 24 timmar från anmälan. Utsätts du för klotter på byggnaden, gör en felanmälan.

Skadegörelse

Drabbas du av skadegörelse, gör en feleanmälan så snart som möjligt. Om något som tillhör din verksamhet har skadats, är det viktigt att du gör en polisanmälan.