Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Aug 14, 2020

Det händer på Brogården

Brogården är ett område i utveckling. De närmaste åren kommer det att hända mycket: byggnation av äldreboende, fler bostäder, ny parkering och dessutom växer förskolan.

Bild: flygfoto Brogården

Sedan Alingsåshem sålt tre byggrätter på Brogårdens gamla parkeringar, är flera byggprojekt är aktuella – byggnationen av den nya äldreboendet började redan i våras.

– Genom försäljningen bidrar vi till byggnation av fler bostäder, vilket är en viktig del i utvecklingen av Alingsås, säger Måns Werner, projekt- och utvecklingschef på Alingsåshem.

 

Äldreboende – Villa Brogården

Byggstart: våren 2020

Färdigställs: 2022

Villa Brogården byggs på tidigare C-parkeringen. Äldreboendet kommer att ge plats åt 80 äldre. Huset byggs av Skanska, medan äldreboendet kommer att drivas av Vardaga.

vardaga.se

 

Miljöhus och källsortering

Miljöhuset vid Knektegårdsgatan 3 revs den 17 augusti för att ge plats åt det nya äldreboendet som byggs på tomten. Du som berörs av detta kan istället källsortera i miljöhuset vid Knektegårdsgatan 15/21 och i de märkta gallergårdarna längs med gångvägen. Under hösten kommer nya lösningar för källsorteringen.

 

Brogårdens förskola

Byggstart: september 2020

Färdigställs: början av 2022

Brogårdens förskola är idag anpassad till 80 barn. Förskolan kommer att byggas ut för att istället anpassas till 140 barn, vilket ska möta ett framtida behov av fler förskoleplatser. Den västra längan ska förlängas och blir i två våningar. Köket kommer också att byggas ut och förskolans gård blir dubbelt så stor.

 

Ny permanent parkering

Byggstart: oktober 2020

Färdigställs: början av 2021

En ny bil- och cykelparkering ska anläggas längst österut i området (mot kapellet).

 

Fler bostäder

Byggstart etapp 1: 2021

Byggstart etapp 2: 2022

Färdigställs: -

Trenum AB har köpt två byggrätter där de planerar att bygga hyresrätter. På byggrätterna finns idag Brogårdens A- och B-parkering. Trenum AB ägs av Fastighets Balder AB och Tredje AP-fonden. Eventuella frågor om projektet och kommande uthyrning hänvisar vi till Fastighets Balder AB, telefon 0774-49 49 49.