Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Aug 13, 2020

Renovering av Rådhuset

Just nu håller vi på och gör lättare renoveringsarbeten på ett av Alingsås äldsta och kanske mest kända hus: Rådhuset.

 

Med start i augusti och två månader framöver kommer vi att renovera sockeln på Alingsås äldsta träbyggnad, det rosa rådhuset som 1983 utnämndes till byggnadsminne. När vi renoverar ett så gammalt hus gäller det att vi tar hänsyn till byggnadstraditionen.

Vi kommer att ta bort putsen som sattes dit för runt 40 år sedan, ta fram originalstenen och se över alla fogar. Putsen var i dåligt skick och behövde bytas ut, men det var också fel material sett ur ett historiskt perspektiv. Nu kommer byggnaden både att må bättre, och ser mer ut som den gjorde när den byggdes 1769.

I samband med det här arbetet kommer vi också att se över de ursprungliga källarvalven i huset. Med varsamt underhåll hoppas vi att de håller i minst 250 år till.