Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Jan 28, 2021

Försäljning av fastigheter

Alingsåshems styrelse har fattat inriktningsbeslut om att sälja fastigheterna Göken 2 och Tjädern 3. Samtidigt ser Alingsåshem över möjligheten att ombilda de kooperativa hyresrätterna på Hökanäbbet 6 till bostadsrätter.

Fastigheterna som Alingsåshem vill sälja är två av bolagets minsta fastigheter, Göken 2 och Tjädern 3. Göken 2 ligger på Lendahlsgatan 2 D och är en bostadsfastighet med sex lägenheter. Tjädern 3 ligger på Gustav Adolfsgatan 7 och är en lokalfastighet som för närvarande inte har någon hyresgäst.

Fastigheterna kommer att läggas ut till försäljning under våren 2021. Nuvarande hyresavtal kommer att tas över av en köpare med oförändrade villkor.

Alingsåshems styrelse har också fattat ett inriktningsbeslut om ombildning till bostadsrätter av de 19 kooperativa hyresrätterna i fastigheten Hökanäbbet 6 på Rektorsgatan 18–20 och Kolavägen 5–7. Hökanäbbet är Alingsåshems enda kooperativa hyresrättsförening. Nu undersöker Alingsåshem vilket intresse som finns hos berörda hyresgäster för att köpa sin lägenhet.

 

HYRESGÄST PÅ GÖKEN ELLER HÖKANÄBBET?

Du ska ha fått mer information om försäljningen/ombildningen via posten. Om du inte har fått ditt informationsbrev eller har ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Fastighetschef Britt-Inger Wallin
Telefon  0322-61 77 35
E-post britt-inger.wallin@alingsashem.se

 

Göken 2

 

Tjädern 3

 

Hökanäbbet (foto: Patrik Skoglöw)