Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Apr 23, 2021

Sanden renas på Brogården, Citronen och Hedvigsberg

Måndag 26 april till fredag 30 april renas sanden i några av våra områden. Metoden innebär att sådant som inte ska vara i sandlådorna rensas bort och sanden luftas.

Sandlåda på Citronen

 

Sandrening innebär att material med en storlek på över 5-8 millimeter rensas ur ner till 40 cm djup. Föremål som fimpar, glasskärvor och stenar rensas bort. Biologiskt material som löv, rötter och grenar tas också ur.

 

Så går det till

Maskinen utför en biomekanisk rening som också luftar sanden. Luftningen förbättrar fallskyddet. De djupare sandlagren syresätts och den bakteriella balansen återställs.

 

Miljövänligt alternativ

Sand är en ändlig resurs. Genom sandrening tar vi istället vara på och underhåller den befintliga sanden. Ett sandbyte genererar 30 gånger mer koldioxidutläpp än vid rening, redan vid en så kort transportsträcka som 2 mil. Lastbilar och grävare måste sättas i arbete under flera dagar. Dessutom uppstår ofta skador på grönytor runt omkring.

 

Områden som berörs

Brogården

Citronen

Hedvigsberg