Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Sep 7, 2021

Glädjande besked om ny ishall

Alingsåshems förstudie om ny ishallsanläggning har godkänts och vi kan gå vidare med projektering.

I måndags, 6 september, godkände kommunstyrelsen den förstudie Alingsåshem lämnade in i våras om en ny ishallsanläggning och beslutade att vi får gå vidare med projektering.

Den nya anläggningen

Den nya ishallsanläggningen är planerad att byggas i två våningar, med en isyta. Tanken är att den ska innehålla de funktioner och ytor som verksamhet och föreningsliv har efterfrågat, till exempel åskådarplatser. Anläggningen ska också uppfylla de krav som Svenska ishockeyförbundet ställer för matcher i division 1.

Den nya hallen kommer att ligga inom gällande detaljplan, alltså där nuvarande ishall ligger.

Vad händer nu?

Enligt vår tidplan beräknar vi att en ny ishall kan vara på plats under kvartal två 2024. Nu är vårt första steg att snarast påbörja upphandlingen av entreprenör.

Följ projektet om ny ishall under våra Byggprojekt