Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Sep 20, 2021

Gårdsfikor i våra områden

I september bjöd Alingsåshem in till gårdsfikor i Sörhaga, Östlyckan, Hedvigsberg och Centrum. Fikaträffarna blev både välbesökta och uppskattade. Stort tack till alla er som kom förbi!

Kaffe, chokladbollar och ett par bord, det var egentligen vad som behövdes. Fastighetsförvaltare Mikael har tillsammans med bovärd, miljövärd och bokonsulent bjudit in till enkla fikaträffar runt om i ”sina områden”.

Tanken var att hyresgästerna skulle få träffa Alingsåshem, men också få ett tillfälle att möta sina grannar. Samtidigt ville Mikael med kollegor få in tankar och synpunkter.

– De åtgärder vi planerar in ska inte bara vara till för husen, de ska också utgå från hyresgästerna, säger Mikael.

Hyresgäster på Sörhaga.

När corona slog till försvann alla planerade aktiviteter och Alingsåshems kundmottagning stängdes. Gårdsfikorna blev en uppskattad lösning för att kunna träffas. Att hålla träffarna utomhus var en självklarhet, också att ta med handsprit och att se till att fikorna planerades in på större ytor med möjlighet till avstånd.

– Den kontakt vi haft under 1,5 år har varit bakom munskydd och visir, eller genom telefonen. Vi har känt att det har varit ett stort behov, särskilt hos våra äldre hyresgäster, att få träffas.

Juliette, bokonsulent

Juliette, bokonsulent på Alingsåshem.


Juliette, bokonsulent, beskriver ytterligare vikten av mötesplatser och tycker absolut att det är ett koncept att arbeta vidare med. Kanske årligen?

– Man såg uppskattningen hos hyresgästerna. De behöver få träffa oss och det behöver inte vara så svårt. Det går att göra enkelt och spontant!

Mikael hade med sig ett block till fikaträffarna som snabbt fylldes med idéer, nya kontaktpersoner till polisens grupp för grannsamverkan och förslag kring allt från bänkar till nya upplägg i miljöhusen.

– I ett hus önskade man en utfällbar pall i trapphuset, för att kunna sitta ner när man väntar på färdtjänsten. Det är enkelt och kostar inte mycket, men kan göra stor skillnad.

Trappan vid kvarteret Klockan är en bra mötesplats.

Många av besökarna tyckte att det var ett bra initiativ, och ville gärna besöka ett gårdsfika igen. Tanken är därför att jobba vidare med fler fikaträffar under våren. Om du inte fick möjligheten att träffa oss denna gång kanske det då är dags för ditt område?

Hyresgästerna Roger och Monica besöker gårdsfikat vid kvarteret Klockan, centrum.