Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Nov 16, 2021

Tack för enkätsvar

Tack till alla er som besvarade någon av de två enkäter om hållbarhet som vi skickade ut under oktober!

De två enkäterna handlade antingen om hur du upplever din bostadsmiljö med fokus på trygghet och trivsel, eller om dina tankar kring en miljövänlig livsstil.

Svaren ger oss en tydlig bild av vad du upplever som bra och vad du tycker att vi kan bli bättre på, och är till stor hjälp i vårt framtida arbete.

Tack!