Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Dec 15, 2021

Green hjälper till med inomhusarbeten

Under en tid framöver kommer Green att hjälpa oss ta hand om serviceanmälningar inne i lägenheter. Detta sker framförallt vid arbetstoppar.

Din arbetsorder kan alltså komma att tas om hand om någon annan än en anställd hos Alingsåshem.

Alla anställda på Green ska ha profilkläder och kunna visa ID06.

Släpp aldrig in en hantverkare i din lägenhet om vi inte förvarnat om arbetet innan, eller om de inte har profilkläder och ID06!