Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Jun 3, 2022

Snart byter vi matavfallspåsar

Den 1 juli börjar Alingsås kommun successivt byta påse för matavfallsinsamling. Den nya påsen i papper ersätter den tidigare i bioplast.

Bytet kommer att ske successivt under 2022 med start 1 juli och planen är att alla hushåll ska ha papperspåsar för matavfallet vid årsskiftet.

Påsarna passar i den behållare du har sedan tidigare. Har du bioplatspåsar kvar ska du använda upp dem först.

Att sortera sitt matavfall är en viktig handling! För att belysa insatsen har Avfall Sverige skapat kampanjen ”Gör det inte svårare än vad det är” tillsammans med kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag. Kampanjen syftar till att öka insamlingen av matavfall som kan omvandlas till biogas och biogödsel.

Läs emr om kampanjen