Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Jun 20, 2022

Tack för enkätsvar!

Under våren skickade Alingsåshem ut en elektronisk enkät till alla som står i vår bostadskö. Nu är undersökningen avslutad och sammanställd och vi tackar alla som engagerat sig!

Vi skickade ut undersökningen för att få reda på vad de som står i vår lägenhetskö har för planer gällande sitt boende framöver. Vi ställde bland annat frågor om när de är i behov av ett boende, vad de tycker är viktigt i ett boende, var de vill bo och så vidare.

Svaren, som var helt anonyma, är viktiga för oss i planeringen av vårt arbete. Det är också viktigt att få veta hur många av dem som står i vår lägenhetskö som är i akut behov av boende.

Drygt 5 262 personer slutförde hela enkäten. Det utgör ungefär 25 % av vår bostadskö, och anses vara ett tillräckligt underlag för att vara statistiskt säkerställt. De svarande är i åldrarna 16 till +75 år.

Ett urval av enkätsvaren

Av de som svarade bor de flesta idag hos en annan hyresvärd eller i villa/radhus i Alingsås kommun. 19% bor redan hos Alingsåshem.

Vi ser att de allra flesta, 45%, står i vår kö för att samla poäng om de kanske vill bo hos Alingsåshem i framtiden. Den näst största gruppen, 13%, söker ett annat boende på sikt för att deras nuvarande boende inte längre passar deras behov. 2% uppger att de är akut bostadslösa.

Drygt hälften, 55%, säger att de inte aktivt söker bostad just nu. Av dem som söker aktivt är det hela 69% som anger att de inte söker hos någon annan hyresvärd än Alingsåshem.

När vi frågade vad som är viktigt för de svarande när de söker nytt boende, så svarade de flesta att bostadens område är det allra viktigaste, följt av balkongen/uteplatsen och lägenhetens standard. De allra flesta (61%) vill ha tre rum och kök.

Hur kommer då hushållet se ut när de svarande vill flytta in hos oss? Av de som svarade på enkäten så säger 23% att de är ålderspensionärer. För 20% består hushållet av en vuxen utan barn, och 16% är hushåll med flera vuxna utan barn. På fjärde plats kommer hushåll av kategorin ”Flera vuxna med småbarn och/eller tonåringar”, som utgör 12% av dem som står i vår bostadskö.

Tack för alla svar!

Nu tar vi med oss era svar i vårt fortsatta arbete.