Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

May 29, 2017

Byggmiljoner till Alingsås

Nu är det klart: De statliga byggstödspengar som Alingsåshem ansökt om tidigare i år har beviljats.

Tack vare sammanlagt närmare 25 miljoner kronor kan nu lägenhetshyrorna på Noltorpshöjd hållas nere, vilket i förlängningen gynnar många fler än enbart hyresgästerna.

Länsstyrelsen har efter en ingående granskning kommit fram till att flerfamiljshusen på Noltorpshöjd uppfyller alla kriterier om bland annat energi- och yteffektivitet samt en låg hyresnivå, och har därför beviljat hela den summa som Alingsåshem ansökt om. För de båda husen på Bollvägen 2, som just nu håller på att byggas, innebär detta sammanlagt 24 722 512 kronor.

Direkt till hyresgästerna
Stödet kan jämföras med ett räntefritt lån från staten, som Alingsåshem sedan amorterar i form av sänkta hyror till de boende under 15 år.
– Vi ser detta som en god nyhet inte bara för Alingsåshem och våra hyresgäster utan också för hela kommunen, i form av ökad social och ekonomisk hållbarhet. Ett boende som fler har råd med bidrar till en bra blandning av hyresgäster med olika ekonomiska förutsättningar, säger Alingsåshems vd Ing-Marie Odegren.

Dags för kontrakt
Huset på Bollvägen 2A är det hus som först står på tur. Här har hyresgästerna kunnat anmäla sitt intresse med förbehållet att hyrorna kunde bli högre om stödet inte skulle beviljas. Hyresgästerna har nu fått de glada nyheterna och kontraktsskrivningen kan börja.

För att få utbetalningen på drygt 12 miljoner kronor, som alltså gäller Bollvägen 2A, behöver Alingsåshem förstås visa att bygget har utförts så som man har uppgett i ansökan. Detta görs när huset är helt färdigt och kommunen har utfärdat slutbevis.