Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Jun 11, 2018

Resultat av vår enkät

I april skickade Alingsåshem ut en stor enkät till 5 000 slumpmässigt utvalda personer i vår bostadskö.

I april skickade Alingsåshem ut en stor enkät till 5 000 slumpmässigt utvalda personer i vår bostadskö. Enkäten innehöll frågor om varför man står i kö hos Alingsåshem, hur man skulle vilja bo, vad som är viktigt i boendet och så lite frågor om ekonomi.

Svaren är viktiga för att vi skall kunna planera vår verksamhet på bästa sätt de kommande åren. Därför är vi väldigt glada att hela 1 632 av dem som fick enkäten valde att svara på den! I och med det är svaren statistiskt säkerställda. Vi är tacksamma för alla svar, och vi kommer att ha stor användning av dem i framtiden. Nedan kommer ett litet axplock ur era svar.

Vad fick vi veta?

Enkäten är anonym, så vi kan inte veta vad enskilda personer svarade, men vi kan se vad till exempel olika kön och åldersgrupper tycker.

Många står i bostadskön för att samla poäng

I enkäten kunde man välja på 13 olika skäl till att stå i Alingsåshems bostadskö. Vanligaste anledningen till att man står i Alingsåshems bostadskö är att samla poäng inför framtiden. Idag står det cirka 17 000 personer i Alingsåshems kö. Omräknat till antalet personer så är det 6 460 personer som står i bostadskön för att samla poäng inför framtiden, och som inte är aktiva i att söka nytt boende just nu.

2 550 personer står i kön för att deras nuvarande boende inte längre passar deras behov. De kanske behöver större, mindre eller bättre tillgänglighet.

Det är lite bekymmersamt att av dem som angett att de är aktivt bostadssökande och behöver boende omedelbart eller inom ett år, så är det runt 40% som inte söker lägenhet hos någon annan hyresvärd än hos Alingsåshem.

Alingsåshem har ju bara runt 41% av hyresmarknaden i Alingsås, så det finns många privata värdar som skulle kunna vara ett alternativ för den som behöver flytta snart. Alingsås kommun har en lista på privata hyresvärdar - den hittar du här >> https://www.vastsverige.com/alingsas/boende/flytta-hit/

Balkongen är viktig!

De saker som verkar vara allra viktigast för dem som står i Alingsåshems kö är på en skala 1-6:
1. Området (snittbetyg 4,79)
2. Balkongen (snittbetyg 4,67)
3. Lägenhetens standard + närhet till kommunikationer (snittbetyg 4,42 var)

De flesta vill hyra en trea för max 6 000 kr

Om vi bara ser till statistiken och inte till enskilda personer, så vill de som står i kö allra helst ha en trea. För detta är de villiga att betala högst 6 000 kr.

­­­Vi konstaterar att av 17 000 personer i kön, är drygt 10 600 personer beredda att betala max 6 999 kr/mån i hyra, och endast 1 788 personer är beredda att betala 9 000 kr/mån eller mer.

Vi ser också att de som står i kön helst vill ha ”ett vanligt” lägenhetskontrakt. Alternativ hade t ex varit korttidskontrakt, kooperativ hyresrätt eller trygghetsboende. Det är glädjande att se att många redan känner till Alingsåshems koncept +65 boende att hela 22% kan tänka sig ett sådant kontrakt.

Tack så mycket för alla svar!