Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Aug 8, 2018

Tillsammans blir vi ännu bättre

1 september bildar Alingsåshem gemensam organisation med systerbolaget Fabs.

Den 1 september skrivs ett nytt kapitel i Alingsåshems historia: då går de båda kommunala bolagen Fabs och Alingsåshem ihop under  namnet Alingsåshem. En del saker kommer att förändras men vårt uppdrag är detsamma: att skapa hållbara hem för människor och verksamheter i Alingsås kommun.

Vi blir starkare tillsammans – det är därför vi snart kommer att bilda en gemensam organisation. När vi två blir en gemensam organisation får vi ännu bättre möjlighet att ta helhetsgrepp över områden, både när vi arbetar med bostäder och när vi arbetar med lokaler. Detta kommer att bli extra viktigt framöver, eftersom Alingsås kommun hela tiden växer och det planeras för både nya bostäder för gamla och unga; och för skolor, förskolor och andra lokaler som en stad behöver varje dag.

Gemensam styrka

Den 1 september föds ”det nya Alingsåshem”. Då kommer vi att vara runt 70 medarbetare som tillsammans arbetar med att skapa hållbara hem för människor och verksamheter i Alingsås kommun. Efter omorganisationen blir Alingsåshem arbetsgivare för alla anställda.
- Bolaget Fabs kommer att finnas kvar som fastighetsägare men medarbetarna är anställda i Alingsåshem som också blir samlingsnamn för de båda bolagens verksamhet, säger Lars Mauritzson som är vd på Alingsåshem och Fabs.

Vårt arbete med både lokaler och bostäder kommer alltså att utgå från Alingsåshem. Detta ger oss flera fördelar.
– När vi förenar våra krafter kan vi bli ännu mer effektiva i att bygga framtidens Alingsås och arbeta för en bättre helhet. Nu kan vi till exempel redan från början undersöka om det behöver byggas en skola eller andra lokaler samtidigt som vi planerar för nya bostäder. Vi kan också samordna utveckling eller stora renoveringar i ett område, säger Lars Mauritzson.

Ytterligare fördelar med en samlad organisation är att vi kan dela på resurser, göra gemensamma inköp men också att sårbarheten minskar då vi blir fler medarbetare inom varje yrkeskategori. 

Ny logotyp, samma mål

Under hösten kommer Alingsåshem också att få en ny grafisk profil. Vi kommer att få en ny logotyp, nya färger och ett nytt utseende som du kommer att möta på alltifrån tjänstebilar och arbetskläder till information och avier.

Trots de visuella förändringarna kommer du som hyresgäst ändå att känna igen dig i höst. De medarbetare som möter våra kunder är desamma som förut. Bolagens planerade renoverings- och nybyggnadsprojekt kommer att löpa på som tidigare.
– Våra mål står fast. Vi tror på att skapa trygga, hållbara livsmiljöer. Den här förändringen gör att vi kan bli ännu bättre på det, säger Lars Mauritzson.


FAKTA: Hållbara hem för både människor och verksamheter

Alingsåshem är Alingsås kommunala bostadsbolag, med cirka 3 300 hem för alla skeenden i livet.

Fabs är Alingsås kommunala fastighetsbolag, som äger och förvaltar ca 200 000 kvm lokaler för kommunal verksamhet och näringsliv. Lokalerna omfattar t ex skolor, förskolor, kontor och industrilokaler.

I maj 2016 beslutade Alingsås kommunfullmäktige att de båda bolagen skulle bilda en gemensam fastighetskoncern. Att vi nu går ihop i en gemensam organisation inom Alingsåshem är en naturlig följd av detta beslut.

I det nya Alingsåshem, kommer våra ca 70 medarbetare att tillsammans arbeta för att skapa hållbara miljöer för såväl människor som verksamheter i hela Alingsås kommun.