Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Sep 13, 2018

Herrgårdens nya förskola

Byggnationen av den nya förskolan i Stockslycke är i full gång.

Under flera års tid har Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås upplevt ett behov av fler förskoleavdelningar på förskolan Herrgården och i området Stockslycke. Nu är stommen till en ny förskola rest och takläggningen är påbörjad. Huset kommer framöver att täckas med ett så kallat sedumtak, ett grönt tak som är både miljösmart och vackert.

Idag innehåller den befintliga förskolan på fastigheten, Herrgårdens förskola, två avdelningar: en avdelning med stora barn (3-5 år) och en avdelning med små barn (1-3 år). Efter ny- och ombyggnationen kommer den befintliga byggnaden att innehålla två avdelningar för stora barn och nybyggnaden två avdelningar för små barn.

Den befintliga byggnaden är kulturhistoriskt märkt, vilket innebär att höga krav ställs på nybyggnaden och de nya utemiljöerna.

Läs mer om projektet här >>