Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Dec 19, 2018

Det händer på Stockslycke

I höst har det hänt en hel del på Stockslycke. Snart kan våra hyresgäster här se fram emot både bättre sikt och nya parkeringsplatser.

Ingemar Gustavsson är Alingsåshems förvaltare på Stockslycke. Det är han som planerar underhållet för hus och utemiljö här. Efter att ha jobbat nästan tio år i området kan han det utan och innan, vilket är en stor fördel när han diskuterar med entreprenören som sköter Alingsåshems grönytor.
– Här kändes det inte alls bra att gå en mörk kväll förut, när det var fullt med buskar och träd, berättar Ingemar och visar på gången mellan husen.

Nu har en stor mängd buskar och även en del träd tagit bort och sikten är fri ända fram till Stockslyckevägen. Kvällstid lyser nya LED-lampor från både lyktstolpar och källartrappor.

FÖRSLAG FRÅN HYRESGÄSTER
Arbetena bygger till stor del på svaren från hyresgästenkäter och de trygghetsvandringar som Hyresgästföreningen har gjort i området. Där har personer som bor på Stockslycke berättat hur de upplever området.


GRÄSMATTOR
En annan anledning att ta bort buskar som växer nära husväggarna är att både vägg och grund kan ta skada. På de ytor där vi har tagit bort buskar sår vi in gräs i stället. Men i framtiden kan det bli fler planteringar längre ut från husväggarna.
– Då syns rabatterna ju också bättre för dem som bor i husen, säger Ingemar.

Här kan du läsa mer om vad som planeras på Stockslycke.


NYA GARAGE OCH P-PLATSER
Utmed Borgmästarevägen har vi tidigare rivit de äldre garagen och bygger nu upp fler nya garage och parkeringsplatser. Nyligen fick ytan sin asfaltsbeläggning och om inte vädret ställer till det räknar vi med att både garage och parkeringsplatser kan börja användas i februari 2019.

Läs mer om projektet här.