Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Dec 21, 2018

När det blir snö och kallt

Nu är det vinter! Hur fungerar det då i Alingsåshems områden när det blir snöigt, kallt och halkigt?

TEMPERATUR INOMHUS

Det ska alltid vara bra temperatur inne, oavsett hur vädret är utomhus! Det ska vara mellan +20C och +21C inomhus. Tänk på att det kan bli lite fördröjningar i uppvärmningen om det är stor skillnad i temperatur mellan natt och dag. Kontakta alltid oss om det är under +20C grader inomhus under en längre period.

Temperaturen mäter du en meter upp från golvet, mitt i rummet.

Lägenhetshyresgäst

Du kan göra din serviceanmälan direkt via "Mina Sidor" här på hemsidan eller med ett telefonsamtal till Fastighetsservice .

Lokalhyresgäst, Fabs

Du kan göra din serviceanmälan via Dedu här på hemsidan eller med ett telefonsamtal till din fastighetstekniker.

Så fungerar elementet

Det väsentliga är temperaturen i rummet, inte hur varmt elementet är. Olika element har olika effekt och alla styrs av termostat. Att ett element är kallt behöver alltså inte betyda att det inte fungerar.

Det är förresten en myt att hyresbolaget skulle slå på respektive av värmen på bestämda datum. Så var det förr, men det systemet är sedan länge slopat.

De flesta av Alingsåshems lägenheter har fjärrvärme. Fjärrvärmen har avancerade mätsystem som justerar värmen efter utetemperaturen. Värmesystemet är helt automatiskt och är påslaget året runt.

SÄKERT UTOMHUS - när det är halt

På vintern kan det av olika anledningar bli halt ute. Då sprider Alingsåshem ut stenflis. Tyvärr är det alltid så att flisen drar åt sig värmen från solen - det betyder att när det är snö kommer flisen att smälta ned genom snön. Därför kan det ibland se ut som om det inte är utspritt någon flis alls. Vi sprider ut ny flis när det behövs.

SÄKERT UTOMHUS - när det snöar

Snöröjningen åker ut när det slutat snöa och snödjupet är fem centimeter eller mer. Det görs ingen snöröjning i våra områden på natten. Vid snöfall arbetar våra entreprenörer för fullt. Trots det kan man givetvis inte snöröja överallt på en gång, därför kan det ta en stund innan skottningen kommer igång i just ditt område.

I den här ordningen skottar vi i området:

1. huvudstråk, entréer och källartrappor
2. övriga platser

LIVSVIKTIGT!

När vi kan och det finns tillräckligt med plats, så plogar vi bort snön. Snöplogen är stor och tung. Är det mycket snö kan det vara svårt för den som kör plogen att se precis framför sig. Medan plogen arbetar måste den som går förbi plogen hålla sig på avstånd. Plogen gör ett tungt jobb och det tar bara några minuter. Det är lättare för den som går att flytta på sig än för plogen att hålla på och svänga för människor.

Föräldrar måste hålla uppsikt över sina barn. Det är väldigt svårt för plogföraren att se små barn som rör sig runt fordonet. Lägg inte ansvaret för barnens säkerhet på plogföraren. Han eller hon gör ett brådskande jobb för att hjälpa oss alla. Se upp för plogen!