Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Aug 28, 2019

Nu bygger vi ut Bjärkegården

Utbyggnaden av äldreboendet Bjärkegården är nu påbörjad. Utöver 28 nya lägenheter blir det aktivitetsrum, uterum samt en trivsam utemiljö för de boende.

BYGGNAD I ETT PLAN

Enligt uppdrag från vård- och omsorgsförvaltningen bygger Alingsåshem nu ut Bjärkegården i Sollebrunn för fler lägenheter. Preliminärt första kvartalet 2021 kommer tre nya enheter stå klara med totalt 28 lägenheter. Utanför de befintliga byggnaderna har Alingsåshem påbörjat markarbeten inför tillbyggnationen.

– Tillbyggnaden kommer att vara i ett plan då vi vill ge hög tillgänglighet för äldre och för att den ska smälta samman med omkringliggande bostadsområde, säger Ronia Spiik, projektledare på Alingsåshem.

UTEPLATSER OCH GRÖNOMRÅDEN PRIORITERAS

På Bjärkegården finns idag flera uppskattade uteplatser och grönområden. Miljön utomhus och de gemensamma utrymmena är ett viktigt inslag även i planeringen av de nya bostäderna. Bland annat tillkommer nya grönytor med grusgångar, flera mindre uteplatser och ett uterum med utgång till en större uteplats.

– Vi kommer äntligen att få det tillskott av bostäder för äldre som behövs för att möta behoven i Bjärkeområdet. Efter utbyggnaden kommer det totalt att finnas 66 lägenheter i äldreboendet, både för personer med demenssjukdom och fysiska funktionsnedsättningar, säger Kerstin Frisk, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

NYA LOKALER TILL HEMTJÄNSTEN

Hemtjänsten i Bjärke som idag har lokaler i Bjärkegården kommer i samband med utbyggnaden av Bjärkegården att flytta ut. Hemtjänstens nya lokaler, på övervåningen i den tidigare möbelaffären i Sollebrunn, blir större och mer ändamålsenliga för verksamheten.