Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Dec 11, 2019

2020 års hyror förhandlas

Nu har Alingsåshem och Hyresgästföreningen inlett förhandlingarna av 2020 års hyror. Alingsåshem föreslår en höjning på 3,5 %.

VARFÖR HÖJER VI HYRORNA?

Vi höjer hyrorna för att möta höjda el, vatten, fjärrvärmetaxor med mera och ökade kostnader från exempelvis entreprenörer. Vi behöver säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och god förvaltning av våra fastigheter och därför föreslår vi en höjning på 3,5 procent.

Intäkterna från hyrorna används framförallt till underhåll, drift och utveckling.

 

CONTAINRAR OCH VECKOSTÄDNING AV TVÄTTSTUGOR

I förslaget har Alingsåshem räknat med att hyresgäster ska få tillgång till container för grovavfall fyra gånger per år. Vi vill också införa städning av gemensamma tvättstugor en gång i veckan (utöver den årliga storstädning som ingår i hyran dagsläget).

 

HÖJNING AV KOSTNAD FÖR VARMVATTEN

Alingsåshem yrkar på en kostnad om 77 kronor/kubikmeter vid individuell mätning av varmvatten. Detta gäller bara dig som idag betalar din egen förbrukning av varmvatten. Är du osäker syns det på din hyresavi.