Snabblogin till Mina sidor

ANDRAHANDSUTHYRNING

Som hyresgäst har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Varje ansökan prövas enskilt och skälen ska kunna styrkas med intyg.

Ansökan om andrahandsuthyrning

Oåterkallelig fullmakt (Fullmakt ska fyllas i vid andrahandsuthyrning på grund av vistelse utomlands)


VILLKOR FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

En andrahandsuthyrning ska vara av tillfällig karaktär. Du som hyresgäst ska, efter att uthyrningen upphört, ha för avsikt att flytta tillbaka till lägenheten. Vi godkänner inte korttidsuthyrning via förmedlingssajter som exempelvis Airbnb då detta är att betrakta som hotellverksamhet.

Du måste alltid ansöka och få ett godkännande av Alingsåshem innan du hyr ut lägenheten. Att hyra ut i andra hand utan tillstånd kan leda till att du förlorar ditt kontrakt utan förvarning eller chans till rättelse. Medgivandet är alltid tidsbegränsat. Andrahandshyresgästen kan aldrig överta ditt förstahandskontrakt.

 

ANSVAR VID ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du får medgivande att hyra ut i andrahand är du fortfarande ansvarig för lägenheten, både ekonomiskt och juridiskt. Du ansvarar gentemot Alingsåshem för att hyran blir betald och andra förpliktelser enligt hyresavtalet, exempelvis störningar i boendet, under hela uthyrningsperioden.

 

SKÄLIG HYRA

Andrahandshyresgästens hyra ska motsvara den hyra som avtalsinnehavaren har. Om du tar ut en högre hyra kan du bli av med ditt lägenhetskontrakt. Du kan dock göra ett mindre tillägg på hyran (max 15 %) om du hyr ut lägenheten möblerad.

 

MEDGIVANDE

Vi ger besked om andrahandsuthyrning medges eller ej cirka 6-8 veckor från att vi har fått in en komplett ansökan.

Medgivande att hyra ut i andra hand lämnas om du som hyresgäst har beaktansvärda skäl och Alingsåshem inte har befogad anledning att vägra samtycke. Om din ansökan inte blir beviljad kan du få beslutet prövat i Hyresnämnden.

Efter ett godkännande och före uthyrningen påbörjas ska en kopia på andrahandsavtalet lämnas till Alingsåshem.