Snabblogin till Mina sidor

BROGÅRDEN

ADRESS

Knektegårdsgatan 3-9, 13-15, 21-39

OMRÅDET

På Brogården finner du ljusa och luftiga lägenheter med balkong eller uteplats. Området omges av såväl skog som ängar och gårdarna är rymliga och grönskande med fina lekplatser. Brogården består av 16 huskroppar med tre eller fyra våningar.

FÖRTÄTNING

Brogården är i utveckling och Alingsåshem har sålt tre byggrätter i området.

På den första byggrätten bygger Skanska ett äldreboende, Villa Brogården. Äldreboendet kommer att drivas av Vardaga och ligger på adressen Knektegårdsgatan 41 A.

På de två byggrätterna längre in i området planerar Balder för drygt 200 hyreslägenheter som ska byggas i två etapper. För mer information om projektet hänvisar vi till Balder.

I takt med att byggnationerna startar anlägger Alingsåshem nya parkeringar, eftersom byggrätterna framförallt bestått av parkeringsytor. Det blir samma antal p-platser som vi tidigare haft på Brogården, med undantag för att vi inte bygger några nya garage som ersätter de gamla.

 

RENOVERING 2007-2014

Under åren 2007-2014 gjordes en omfattande renovering av bostadsområdet Brogården där husen byggdes om med passivhusteknik.

Stor vikt lades vid att området skall bli socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbart. Samtidigt som husen blev mycket energieffektiva fick de också kraftigt förbättrad tillgänglighet för rörelsehindrade.

De färdigrenoverade husen har nybyggnadsstandard. I de renoverade lägenheterna är det individuell mätning av varmvattenförbrukning och elanvändning. Tanken är att alla nu skall kunna kontrollera sin egen energianvändning.

Projektet på Brogården har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Helhetsgreppet och energieffektiviseringen har vunnit flera priser, bland annat Stora Energipriset 2010 och Sustainable Energy Europe Awards 2014.

Error: