Snabblogin till Mina sidor

ATT SÖKA LÄGENHET

REGISTRERA DIG

 • För att kunna söka lediga lägenheter måste du, och en eventuell medsökande, registrera dig/er som sökande.

 • Du kan registrera dig när du fyllt 16 år. Du kan dock inte få ett kontrakt förrän du fyllt 18 år.

ATT STÅ I KÖ

 • Varje dag i kön ger dig en köpoäng.

 • Anmälan i bostadskön är personlig och får inte överlåtas. Endast den som ska bo i lägenheten får lämna intresseanmälan för ledig lägenhet.

 • För att behålla din plats i kön behöver du ta kontakt med Alingsåshem minst en gång var 12:e månad. Det räcker att du loggar in på Mina sidor för att du ska behålla din plats. Om du erbjuds kontrakt eller inte uppdaterar din köplats inom angiven tid kommer du att avregistreras från bostadskön.

 • Adress- och kontaktuppgifter samt namnändringar gör du själv via hemsidan.

 

SÖKA LEDIGA LÄGENHETER

 • Varje måndag kl 12.00 publiceras veckans lediga lägenheter på hemsidan.

 • Intresseanmälan gör du lättast via Mina sidor, men du kan också besöka oss i kundmottagningen eller kontakta kundservice.

 • Du följer dina intresseanmälningar via Mina sidor.

 • De lediga lägenheterna fördelas efter köpoäng.

 

VISNING OCH ATT TACKA JA ELLER NEJ

 • De sökande som har flest köpoäng i bostadskön erbjuds visning av lägenheten.

 • Vi bjuder in till ett visningstillfälle, vanligtvis en vardagseftermiddag. För att ha möjlighet att få lägenheten krävs att du är med på visningen, antingen själv eller genom ombud.

 • Om du tackar nej till fem lägenhetserbjudanden inom sex månader blir du spärrad från att söka nya lägenheter i sex månader framåt. Om du inte svarar alls eller inte närvarar vid visningen (själv eller genom ombud) räknas det också som ett nej.

 • Om du tackar ja efter visning är ditt svar bindande.

 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i din profil hos oss (telefon och e-post) där vi kan nå dig efter att svarstiden har passerat.

 • Om vi ska erbjuda dig kontraktet men inte kan få tag på dig inom några dagar, kommer du att stängas av från att söka under en period på sex månader och erbjudandet går till nästa person.