Snabblogin till Mina sidor

BJÄRKEGÅRDEN

Enligt uppdrag från vård- och omsorgsförvaltningen bygger Alingsåshem nu ut äldreboendet Bjärkegården i Sollebrunn för fler lägenheter.


OM BYGGNATIONEN

Efter utbyggnaden kommer det att finnas totalt 66 lägenheter i äldreboendet både för personer med demenssjukdom och fysiska funktionsnedsättningar.Lägenheterna tillhör äldreboendet och kommer inte att vara sökbara hos Alingsåshem.

Tillbyggnaden byggs utanför den befintliga byggnaden vid infarten från Trollhättevägen. De tre boendeenheterna byggs i markplan för tillgänglighetens skull och för att byggnaden ska harmonisera på ett bra sätt med övrig bebyggelse.

 

TIDPLAN

Byggnationen påbörjades hösten 2019. Inflyttning mars 2021.

 

UTEMILJÖ I FOKUS

På Bjärkegården finns idag flera uppskattade uteplatser och grönområden. Miljön utomhus och de gemensamma utrymmena är ett viktigt inslag även i planeringen av de nya bostäderna. Bland annat tillkommer nya grönytor med grusgångar, flera mindre uteplatser och ett uterum med utgång till en större uteplats.

 

Fakta

Plats: Sollebrunn, Centrumgatan 3

Byggstart: Augusti 2019

Färdigställt: Första kvartalet 2021

Entreprenör: Skanska

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering

Arkitekt: Rundlöf & Björling