Snabblogin till Mina sidor

BJÄRKEGÅRDEN

Enligt uppdrag från vård- och omsorgsförvaltningen har Alingsåshem byggt ut äldreboendet Bjärkegården i Sollebrunn med fler lägenheter.


Om projektet

Den gröna tillbyggnaden är lokaliserad i direkt anslutning till den tidigare byggnaden och nås via infarten från Trollhättevägen.

De tre nya boendeenheterna är i markplan för tillgänglighetens skull och för att byggnaden ska harmonisera på ett bra sätt med övrig bebyggelse.

 

Utemiljö i fokus

På Bjärkegården finns flera uppskattade uteplatser och grönområden. Miljön utomhus och de gemensamma utrymmena är ett viktigt inslag även intill de nya bostäderna. Bland annat har nya grönytor tillkommit med grusgångar och flera mindre uteplatser.

Ett uterum, en så kallad vinterträdgård, med utgång till en större uteplats ingår också i den nya byggnaden.

 

Fakta

Plats: Sollebrunn, Centrumgatan 3

Byggstart: KV 3 2019

Färdigställt: KV 1 2021

Entreprenör: Skanska

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering

Arkitekt: Rundlöf & Björling