Snabblogin till Mina sidor

Blanketter

Här hittar du många av våra blanketter och informationsblad. De är ordnade i bokstavsordning.

 

ANDRAHANDSUTHYRNING

Andrahandsuthyrning, information»

Andrahandsuthyrning, blankett»

 

AUTOGIRO

Anmälan till autogiro. Du behöver inte själv registrera dina betalningar. Hyran dras automatiskt från ditt konto varje månad. Ingen risk att glömma eller att betala för sent. Enkelt och smidigt.

Autogiro, blankett»

DIREKTBYTE

Enligt hyreslagen så har hyresgäster rätt att genom byte med annan privatperson få tillgång till en annan fast bostad. Det är olagligt för båda parter att kräva någon form av betalning vid ett sådant byte.

OBS! Om båda parter vid bytet är hyresgäster hos Alingsåshem så vill vi ha en blankett från vardera bytesparten. Skälet är att båda då skall beskriva sina beaktansvärda skäl för bytet.

Direktbyte, information>>


Direktbyte, blankett»

 

FULLMAKT, NYCKELUTHÄMTNING

Du som står på hyresavtalet kan ge tillstånd till en annan person att i ditt ställe kvittera ut lägenhetsnycklar (eller hämta andra nycklar som hör till hyreskontraktet) men då måste du skicka med personen i fråga en fullmakt. Vi lämnar inte ut dina nycklar till någon som inte har en fullmakt och en giltig legitimation.

Blankett, fullmakt»

 

INTERN FÖRTUR

Kund som bor inom Alingsåshem och är i behov av bättre tillgänglig bostad p.g.a. ålder eller medicinska skäl som omöjliggör kvarboende i nuvarande bostad, kan beviljas förtur. Vid tveksamhet kan Alingsåshem komma att begära läkarintyg. Vänligen skicka inte in intyg om vi inte särskilt frågar efter dessa.


OBS! Du måste vara hyresgäst hos Alingsåshem för att kunna göra en ansökan om intern förtur.

Intern förtur, information»

Intern förtur, ansökan»

 

PuL

Du har rätt att få ut en sammanställning av den information som vi har lagrad om dig i våra register. Registerutdraget är kostnadsfritt och kan begäras en gång per kalenderår.

För att kunna tillmötesgå en begäran om utdrag med stöd av §26 person­uppgiftslagen (PuL) behöver vi uppgift om personnummer, namn, adress samt egenhändig namnunderskrift. Blanketten måste skickas in i pappersform!

Fyll i blanketten och skicka den med brev till
AB Alingsåshem
Box 146
441 23 Alingsås

OBS! Notera att man endast kan be om sina egna uppgifter. Det går inte att begära ut uppgifter åt någon annan.

Enligt Alingsås kommuns policy så skall alla PuL-utdrag skickas till berörd person med rekommenderad post. Det betyder att det endast är adressaten som kan hämta ut försändelsen. Vi kan inte frångå denna policy.

Begäran om registerutdrag, blankett »

 

SPONSRING

Sponsringspolicy, information»

Ansökan om sponsring, blankett»

 

STADSODLING

OBS! Du måste vara hyresgäst hos Alingsåshem för att kunna göra en intresseanmälan.

Intresseanmälan Odlingslott >>

 

TRYGGHETSBOENDE

Trygghetsboende är boendeformen för dig som fyllt 65 år, som fortfarande vill sköta dig själv men som behöver extra stöd i ditt boende. Här kan du skriva ut information om vad boendeformen innebär, Bofakta om våra trygghetsboenden och blankett för intresseanmälan.

Information»


Bofakta 2018»


Ansökan»

 

UPPSÄGNING AV KONTRAKT, LÄGENHET

Uppsägning av kontrakt, blankett»

Uppsägning av del av kontrakt, blankett»

UPPSÄGNING AV KONTRAKT, ÄLDREBOENDE

Uppsägning av lägenhet på äldreboende, blankett»

 

ÖVERLÅTELSE AV KONTRAKT

Överlåtelse av kontrakt, information»

Överlåtelse av kontrakt, blankett»

 

Blanketter

Här kan du själv skriva ut den information och de blanketter som du behöver.

De flesta blanketterna kan fyllas i på skärmen, men du måste fortfarande signera dem för hand.