Snabblogin till Mina sidor

BLANKETTER & INFORMATIONSBLAD

Här hittar du många av våra blanketter och informationsblad.
De är ordnade i bokstavsordning.

 

ANDRAHANDSUTHYRNING

Andrahandsuthyrning, information
Andrahandsuthyrning, blankett

 

AKTIVITETSPENGAR

Aktivitetspengar, blankett

 

AUTOGIRO

När du ansluter dig till autogiro kommer hyran att dras automatiskt från ditt konto varje månad.

Du ansöker om autogiro via din internetbank. Har du inte internetbank så kontaktar du oss på telefonnummer 0322-61 77 17.


DIREKTBYTE

Enligt hyreslagen så har hyresgäster rätt att genom byte med annan privatperson få tillgång till en annan fast bostad. Det är olagligt för båda parter att kräva någon form av betalning vid ett sådant byte.

OBS! Om båda parter vid bytet är hyresgäster hos Alingsåshem så vill vi ha en blankett från vardera bytesparten. Skälet är att båda då skall beskriva sina beaktansvärda skäl för bytet.

Direktbyte, information

Direktbyte, blankett

 

FULLMAKT, NYCKELUTHÄMTNING

Du som står på hyresavtalet kan ge tillstånd till en annan person att i ditt ställe kvittera ut lägenhetsnycklar (eller hämta andra nycklar som hör till hyreskontraktet). Då måste du skicka med personen i fråga en fullmakt. Vi lämnar bara ut dina nycklar till en person som har med sig fullmakt och legitimation.

Blankett, fullmakt nyckel

 

FULLMAKT, TV-BOX

Du som står på hyresavtalet kan ge tillstånd till en annan person att i ditt ställe kvittera ut tv-box. Då måste du skicka med personen i fråga en fullmakt. Vi lämnar bara ut din tv-box till en person som har med sig fullmakt och legitimation.

Blankett, fullmakt tv-box

 

INTERN FÖRTUR

En hyresgäst som hyr lägenhet av Alingsåshem och behöver en mer tillgänglig bostad på grund av ålder eller medicinska skäl kan beviljas förtur. Vid tveksamhet kan Alingsåshem begära ett läkarintyg. Vänligen skicka inte in intyg om vi inte särskilt frågar efter dessa.


OBS! Du måste vara hyresgäst hos Alingsåshem för att kunna göra en ansökan om intern förtur.

Intern förtur, information

Intern förtur, ansökan

 

GDPR

Du har rätt att få ut en sammanställning av den information som vi har lagrad om dig i våra register. Registerutdraget är kostnadsfritt och kan begäras en gång per kalenderår.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning lämnas in personligen till:

Alingsåshems kundmottagning
Smålandsgatan 1
Alingsås

Var beredd att visa legitimation vid inlämningen.
Notera att man endast kan be om sina egna uppgifter. Det går inte att begära ut uppgifter åt någon annan.

Enligt Alingsås kommuns policy så skall alla utdrag skickas till berörd person med rekommenderad post. Det betyder att det endast är adressaten som kan hämta ut försändelsen. Vi kan inte frångå denna policy.


Begäran om registerutdrag, blankett

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom AB Alingsåshem

 

TRYGGHETSBOENDE

Trygghetsboende är boendeformen för dig som fyllt 65 år, som fortfarande vill sköta dig själv men som behöver extra stöd i ditt boende. Här kan du skriva ut information om vad boendeformen innebär, Bofakta om våra trygghetsboenden och blankett för intresseanmälan.

Läs igenom dokumentet "Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom AB Alingsåshem" som ligger tillsammans med ansökningsblanketten, innan du skickar in din ansökan.

Trygghetsboende, information

Trygghetsboende, bofakta 2019

Trygghetsboende, ansökan

 

UPPSÄGNING AV KONTRAKT, LÄGENHET

Uppsägning av kontrakt, blankett

Uppsägning av del av kontrakt, blankett

 

UPPSÄGNING AV KONTRAKT, ÄLDREBOENDE

Uppsägning av lägenhet på äldreboende, blankett

 

ÖVERLÅTELSE AV KONTRAKT

Överlåtelse av kontrakt, information

För ansökan och ytterligare information, kontakta Kundservice.