Snabblogin till Mina sidor

Blanketter

Här hittar du många av våra blanketter och informationsblad. De är ordnade i bokstavsordning.

 

ANDRAHANDSUTHYRNING

Andrahandsuthyrning, information»
Andrahandsuthyrning, blankett»

 

AUTOGIRO

Anmälan till autogiro. Hyran dras automatiskt från ditt konto varje månad. Du kan också anmäla detta genom din internetbank.

Autogiro, blankett»


DIREKTBYTE

Enligt hyreslagen så har hyresgäster rätt att genom byte med annan privatperson få tillgång till en annan fast bostad. Det är olagligt för båda parter att kräva någon form av betalning vid ett sådant byte.

OBS! Om båda parter vid bytet är hyresgäster hos Alingsåshem så vill vi ha en blankett från vardera bytesparten. Skälet är att båda då skall beskriva sina beaktansvärda skäl för bytet.

Direktbyte, information>>

Direktbyte, blankett»

 

FULLMAKT, NYCKELUTHÄMTNING

Du som står på hyresavtalet kan ge tillstånd till en annan person att i ditt ställe kvittera ut lägenhetsnycklar (eller hämta andra nycklar som hör till hyreskontraktet). Då måste du skicka med personen i fråga en fullmakt. Vi lämnar bara ut dina nycklar till en person som har med sig fullmakt och legitimation.

Blankett, fullmakt»

 

INTERN FÖRTUR

En hyresgäst som hyr lägenhet av Alingsåshem och behöver en mer tillgänglig bostad på grund av ålder eller medicinska skäl kan beviljas förtur. Vid tveksamhet kan Alingsåshem begära ett läkarintyg. Vänligen skicka inte in intyg om vi inte särskilt frågar efter dessa.


OBS! Du måste vara hyresgäst hos Alingsåshem för att kunna göra en ansökan om intern förtur.

Intern förtur, information»

Intern förtur, ansökan»

 

GDPR

Du har rätt att få ut en sammanställning av den information som vi har lagrad om dig i våra register. Registerutdraget är kostnadsfritt och kan begäras en gång per kalenderår.

För att kunna tillmötesgå en begäran om utdrag behöver vi uppgift om personnummer, namn, adress samt egenhändig namnunderskrift. Blanketten måste skickas in i pappersform.

Fyll i blanketten och skicka den till:
AB Alingsåshem
Box 146
441 23 Alingsås

OBS! Notera att man endast kan be om sina egna uppgifter. Det går inte att begära ut uppgifter åt någon annan.

Enligt Alingsås kommuns policy så skall alla utdrag skickas till berörd person med rekommenderad post. Det betyder att det endast är adressaten som kan hämta ut försändelsen. Vi kan inte frångå denna policy.

Begäran om registerutdrag, blankett »

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom AB Alingsåshem >>

 

TRYGGHETSBOENDE

Trygghetsboende är boendeformen för dig som fyllt 65 år, som fortfarande vill sköta dig själv men som behöver extra stöd i ditt boende. Här kan du skriva ut information om vad boendeformen innebär, Bofakta om våra trygghetsboenden och blankett för intresseanmälan.

Trygghetsboende, information»

Trygghetsboende, bofakta 2018»

Trygghetsboende, ansökan»

 

UPPSÄGNING AV KONTRAKT, LÄGENHET

Uppsägning av kontrakt, blankett»

Uppsägning av del av kontrakt, blankett»

 

UPPSÄGNING AV KONTRAKT, ÄLDREBOENDE

Uppsägning av lägenhet på äldreboende, blankett»

 

ÖVERLÅTELSE AV KONTRAKT

Överlåtelse av kontrakt, information»

För ansökan och ytterligare information, kontakta Kundservice 0322-61 77 17.