Snabblogin till Mina sidor

BROGÅRDEN 3.0 – KOMPLETTERINGSBEBYGGELSE

Sedan flera år tillbaka har Alingsåshem planerat att bygga nytt på Brogården. I området finns det i dag stora ytor som upptas av parkeringsplatser och gamla hus som ska rivas.

Dessa ytor kommer enligt planen istället att bli bostäder. Här har vi en vision om ett fortsatt hållbart bostadsområde med boende som passar för många olika typer av människor i många olika skeden av livet.

 

TANKAR OM TRÄ

Vi har tänkt att det ska bli blandad bebyggelse med olika hus – gärna i trä. Det förslag som togs vidare till samråd under 2015 innehöll drygt 200 lägenheter fördelade på smålägenheter, vanliga lägenheter och radhus. Där finns även ytor som skulle kunna användas till att bygga samlingslokaler och eventuellt affärslokaler.

Genom området, där cykelstigen går idag, ska det bli ett vackert stråk för både cyklister, fotgängare och de som vill vara utomhus och umgås.

 

BILARNA

Bilarna då? Eftersom vi kommer att bygga på parkeringarna så kommer bilarna att få plats på andra ställen - men de kommer inte att få dominera ytan så som de har gjort fram tills nu. Vi kommer inte heller att bygga några nya garagelängor. I samband med nybyggnationen ser Alingsåshem också över möjligheterna att starta en elbilspool.

 

TIDPLAN

Den första tomten börjar förberedas våren 2019. Vi börjar bygga tidigast hösten 2019. Om allt går som det ska kan de första lägenheterna vara färdiga runt hösten 2020. När hela området blir färdigt vet vi inte ännu.

 

Notera

Bilden är en visionsbild med flera år på nacken. De nya husen kommer inte att se ut exakt så här.