Snabblogin till Mina sidor

BROGÅRDENS FÖRSKOLA

Vi bygger om- och bygger ut Brogårdens förskola. Inflyttning är beräknat efter nyår 2022.

 

Om projektet

Brogårdens förskola är idag anpassad till 80 barn, efter tillbyggnationen kommer den att bli anpassad för 140 barn. Byggnation av ett nytt kök för att motsvara verksamhetens behov ingår också som en del av projektet. Två avdelningar är igång under byggtiden.

Den första etappen i projektet är klar. Den södra delen av utemiljön togs i bruk efter sommaren av verksamheten medan den övre delen iordningsställs för de yngre barnen. I december flyttar verksamheten in i de nya lokalerna.  I den befintliga delen av förskolan kommer ytskikt att målas om och nya mattor läggas in. Projektet avslutas i januari 2022.

Utemiljö

Förskolans utemiljö utökas rejält och blir helt ny. Den kommer att erbjuda stimulerande och anpassade miljöer för både yngre och äldre barn.

Förutom gungor, sandlådor och cykelbana finns också olika kreativa miljöer med bondgårdsdjur, trollskog, amfiteater och en vattenfors för barnen att leka i. Vattnet till forsen pumpas upp av barnen själva från en brunn som fylls på av regnvatten.

Brogårdens nya utemiljö

 

Fakta

Plats: Knektegårdsgatan 17

Byggstart: KV 3 2020

Färdigställt: KV 1 2022

Entreprenör: Skanska

Entreprenadform: Totalentreprenad

Arkitekt: Kaka Arkitekter