Snabblogin till Mina sidor

DRIFT LOKALER

Fastighetstekniker lokaler

Fastighetsteknikerna ansvarar för inre och yttre skötsel av sina fastigheter.

Vill du som hyresgäst anmäla fel eller annat göra en annat serviceärende?
Klicka här för att komma till vår servicetjänst DeDU.
Du som sedan tidigare hyr din lokal av Alingsåshem ska precis som förut logga in på Mina Sidor

Vi fastighetstekniker arbetar vardagar mellan klockan 7-16.
För akut hjälp utanför dessa tider ringer du vårt journummer 0322-61 77 77 (Securitas).

Namn Befattning Telefon

E-post

Mikael Jacobsson

Driftchef

0322-61 77 65

mikael.jacobsson@alingsashem.se

Fredrik Bohlin

Fastighetstekniker

0322-61 77 48

fredrik.bohlin@alingsashem.se

Christian Wrang

Fastighetstekniker

070-675 09 64

christian.wrang@alingsashem.se

Eje Jansson

Fastighetstekniker

070-675 09 58

eje.jansson@alingsashem.se

Glenn Pettersson

Johanna Olsson

Fastighetstekniker

Fastighetstekniker

070-675 09 68

0729-98 07 92

glenn.pettersson@alingsashem.se

johanna.olsson@alingsashem.se

Dennis Andersson

Fastighetstekniker

070-282 29 03

dennis.andersson@alingsashem.se

Pontus Knookala Hult

Fastighetstekniker

070-675 09 65

pontus.knookalahult@alingsashem.se

Mikael Persson

Fastighetstekniker

070-912 02 09

mikael.persson@alingsashem.se

Andreas Gustavsson

Tore Hallén

Fastighetstekniker

Energitekniker

0729-98 07 91

0322-61 77 45

andreas.gustavsson@alingsashem.se

tore.hallen@alingsashem.se

Michael Skjaerbaek

Energitekniker

072-161 17 00

michael.skjaerbaek@alingsashem.se

Christoffer Emanuel

Fastighets-/systemtekniker

073-347 93 53

christoffer.emanuel@alingsashem.se