Snabblogin till Mina sidor

FELANMÄLAN

Om något som hör till lägenhetens utrustning inte fungerar gör du en felanmälan. Samma gäller om något går sönder i fastighetens allmänna utrymmen och på gården, exempelvis belysning i trapphuset, utrustning på lekplatsen eller maskinerna i tvättstugan.

Fastighetsservice tar inte hand om sådant som är hyresgästens ansvar, som att byta glödlampor i lägenheten eller rensa avlopp.

 

ATT GÖRA EN FELANMÄLAN

Felanmäl genom att logga in på Mina Sidor.

Du kan också ringa Fastighetsservice.

 

FASTIGHETSJOUR

Om det händer något akut utanför Alingsåshems telefontider kontaktar du vår fastighetsjour. Hit är det gratis att vända sig, förutom om du har låst dig ute.

Vid fara för liv, ring genast 112.

Som akuta händelser räknas till exempel:

• fara för översvämning/större vattenläcka samt stormskador

• strömavbrott som påverkar kyl/frys eller livsviktig utrustning

• stopp i värmeförsörjningen vintertid

• stopp på hiss.

Ring då Securitas Fastighetsjour, 010-470 53 00. De skickar ut en reparatör som kan hjälpa dig.

Vid felanmälan

När du gör en felanmälan är det viktigt att du uppger alla fel som du vill ha åtgärdade. Då kan vår personal ha med sig rätt verktyg och material och vet hur lång tid de ska avsätta.