Snabblogin till Mina sidor

FÖRTÄTNING AV BOLLTORP

Om projektet

Alingsåshem har en önskan om att utveckla området Bolltorp genom att bygga bostäder och kommunal service på mark som idag inrymmer småindustrier.

Alingsås kommun är i stort behov av bostäder. Vårt förslag bidrar med flertalet nya bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer.

Hösten 2019 fick vi ett positivt planbesked av Samhällsbyggnadskontoret. Ett positivt planbesked innebär att vår idé nu prövas i en detaljplaneprocess.

Vi beräknar i dagsläget att en detaljplan ska kunna antas i början av 2024. Innan detaljplanearbetet är klart vet vi inte om vi kommer att kunna bygga bostäder och samhällsservice inom fastigheten. Du kan följa planarbetet på Alingsås kommuns hemsida.

 

Förmannen 2

Förmannen 2 är en fastighet som består av lokaler på:

  • Smålandsgatan 1 och 3

  • Kungegårdsgatan 7 och 9

  • Verkstadsgatan 3 och 4