Snabblogin till Mina sidor

FÖRTÄTNING AV BOLLTORP

Om projektet

Alingsåshem har en önskan om att utveckla området Bolltorp genom att bygga bostäder och kommunal service på mark som idag inrymmer småindustrier.

Alingsås kommun är i stort behov av bostäder. Vårt förslag bidrar med flertalet nya bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer.

Hösten 2019 fick vi ett positivt planbesked av Samhällsbyggnadskontoret. Ett positivt planbesked innebär att vår idé nu prövas i en detaljplaneprocess. En detaljplan bedöms kunna antas år 2022, vilket kan justeras beroende på hur processen fortskrider.

 

Förmannen 2

Förmannen 2 är en fastighet som består av lokaler på:

  • Smålandsgatan 1 och 3

  • Kungegårdsgatan 7 och 9

  • Verkstadsgatan 3 och 4

 

I dagsläget hyr Alingsåshem ut lokaler till ett 30-tal hyresgäster på Förmannen 2. I detta antal ingår Alingsåshems egna lokaler, lokaler som hyrs av Alingsås kommun samt ytor som hyrs ut som förråd.