Snabblogin till Mina sidor

FÖRTÄTNING AV BOLLTORP

Alingsåshem har en önskan om att utveckla området Bolltorp genom att bygga bostäder och kommunal service på mark som idag inrymmer småindustrier.

 

OM BYGGNATIONEN

Alingsås kommun är i stort behov av bostäder. Vårt förslag bidrar med flertalet nya bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer.

 

TIDPLAN

Hösten 2019 fick vi ett positivt planbesked av Samhällsbyggnadskontoret. Ett positivt planbesked innebär att vår idé nu kommer att prövas i en detaljplaneprocess. En detaljplan bedöms kunna antas år 2022, men detta kan komma att justeras beroende på hur processen fortskrider.