Snabblogin till Mina sidor

STADSUTVECKLING I BOLLTORP

Om projektet

Fastigheten Förmannen 2 på Bolltorp består idag av verksamhetslokaler, främst småindustrier. Alingsåshem och TB-gruppen har ett gemensamt mål om att utveckla området genom att bygga bostäder och samhällsservice inom fastigheten.

Hösten 2019 fick vi ett positivt planbesked av Samhällsbyggnadskontoret. Ett positivt planbesked innebär att vår idé nu prövas i en detaljplaneprocess.

Vi beräknar i dagsläget att en detaljplan ska kunna antas under 2024. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en förskola samt nya bostäder. Du kan följa planarbetet på kommunens hemsida.

 

Förmannen 2

Förmannen 2 är en fastighet som består av lokaler på:

  • Smålandsgatan 1 och 3

  • Kungegårdsgatan 7 och 9

  • Verkstadsgatan 3 och 4