Snabblogin till Mina sidor

FÖRTÄTNING AV BOLLTORP

Om projektet

Alingsåshem har en önskan om att utveckla området Bolltorp genom att bygga bostäder och kommunal service på mark som idag inrymmer småindustrier.

Alingsås kommun är i stort behov av bostäder. Vårt förslag bidrar med flertalet nya bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer.

Hösten 2019 fick vi ett positivt planbesked av Samhällsbyggnadskontoret. Ett positivt planbesked innebär att vår idé nu prövas i en detaljplaneprocess. Målsättningen är att detaljplanen ska kunna antas i slutet av 2023.

 

Förmannen 2

Förmannen 2 är en fastighet som består av lokaler på:

  • Smålandsgatan 1 och 3

  • Kungegårdsgatan 7 och 9

  • Verkstadsgatan 3 och 4