Snabblogin till Mina sidor

PARKERING

GARAGE OCH PARKERINGSPLATS

Det finns en separat kö för parkerings- och garageplatser. Den har egna köpoäng och du ställer dig i kön via Mina sidor. Gå in under ”Mina köer och prenumerationer” för att aktivera dig. Du kan också kontakta kundservice, så hjälper vi dig.

Lediga fordonsplatser hittar du när du loggar in på Mina sidor. Du måste vara inloggad, eftersom vi hyr ut plats i det område där man bor. Här gör du även din intresseanmälan.

Platserna fördelas i första hand till de sökande som inte hyr redan hyr en likadan plats sedan tidigare. Därefter styr köpoängen.

BYTA PARKERINGSPLATS

Om du vill byta en plats mot en annan, är det viktigt att du meddelar kundservice detta efter att du gjort din intresseanmälan. Observera att din nuvarande plats inte sägs upp automatiskt vid byte. Du behöver därför göra en skriftlig uppsägning. För att undvika dubbla hyror, kontrollera uppsägningstiden för din nuvarande plats.


PARKERING PÅ GÅRDARNA

Det är inte tillåtet att parkera inne på gårdarna. Däremot kan du göra kortare stopp för i- och urlastning.


BESÖKSPARKERING

På våra parkeringar finns ett antal platser för besökare. De är så kallade sms-parkeringar, där man checkar in med ett sms eller i en särskild app för att parkeringen ska vara giltig. Information om hur man gör finns på skyltar vid parkeringsplatsen.

På dessa p-platser är första timman gratis och därefter kostar det 4 kr/timma eller 40 kr för ett helt dygn. Undantag är parkeringsgaragen på Nygatan och vid Klockan (12 kr/timma från första timman) samt parkeringen vid Brunnsgården (5 kr/timma från första timman).

Här kan du läsa mer om hur sms-parkering fungerar


AVTAL

Parkeringsplatsen eller garaget debiteras på samma hyresavi som din lägenhet.

Omflyttning inom Alingsåshem, till annat område
Vid omflyttning upphör avtalet på parkeringen samma datum som avtalet på lägenheten. För garage är det tre månaders uppsägning.

Flytt från Alingsåshem
Avtalen på garage och parkeringsplats upphör senast samma datum som hyresavtalet för lägenheten upphör.


FELPARKERAD BIL

Om du ser en felparkerad bil på vår mark (till exempel på våra parkeringsplatser), kontakta vår fastighetsjour på telefonnummer 0771-76 70 00.


FÖRVARING I GARAGE

Av brandsäkerhetsskäl får inte garaget användas som förvaringsrum – och särskilt inte för brandfarliga material och vätskor.

Det enda som får förvaras i garaget, förutom fordon, är fyra extra bildäck och en mindre bensindunk. Har du plats i gemensamt garage får du endast parkera ditt fordon och inte förvara något annat där.

LADDNING AV ELBIL

Det inte är tillåtet att ladda elbilar eller elhybridbilar i vanliga eluttag eller motorvärmaruttag. De ska istället laddas vid angivna laddstolpar.

Vanliga eluttag är inte dimensionerade för elbilsladdning. Att ladda bilen här innebär en stor brandrisk.

I Alingsåshems bostadsområden finns 14 publika laddstolpar med totalt 28 laddplatser. Dessa betalas via appen Plugsurfing. Alingsåshem har också laddplatser med sms-betalning vid parkeringsgaraget vid Stadsskogshallen.

Läs mer om våra laddstolpar och se en karta här på hemsidan

På Alingsås Energis hemsida finns en guide över var du hittar samtliga laddstolpar i Alingsås och hur du betalar för din laddning:
www.alingsasenergi.se/ladda-elbil

REPARATION

Större reparationer av bilar får inte ske i anslutning till garage eller parkeringsplats som hyrs av oss.

Av miljöskäl får du inte heller byta olja eller liknande i anslutning till garage eller parkeringsplats. Vi rekommenderar också att du tvättar ditt fordon i en tvätthall, alltså vare sig i eller utanför garaget. Däremot får du så klart städa din bil på din garageplats.

SKOTTNING

Du ansvarar själv för skottning av din parkeringsplats och framför din garageport.