Snabblogin till Mina sidor

GARAGE OCH PARKERING PÅ STOCKSLYCKE

Den befintliga garagelängan på Borgmästarevägen i Alingsås kommer att rivas och 2 nya garagelängor ska byggas.

På Borgmästarevägen i Alingsås, på fastigheten Braxen 5, fanns tidigare en garagelänga med 21 garageplatser och 16 parkeringsplatser. Eftersom vi har brist på både parkerings- och garageplatser i området bygger vi två nya garagelängor med totalt 24 garageplatser samt anlägger 40 parkeringsplatser.

Eftersom befintlig garagelänga är i relativt dåligt skick så rivs denna.

 

DETALJER KRING PARKERING OCH GARAGE

Garageplatserna kommer att vara cirka 15 m2. Varje plats kommer att ha en egen, låsbar garageport och det kommer att finnas belysning och eluttag i varje garage. Mellan garageplatserna kommer det att finnas skiljeväggar.

Parkeringsplatserna är fördelade med 35 hyrningsbara platser, 4 besöksparkeringar och 1 handikapp-parkering. För besöksparkeringarna så kommer sms-parkering att gälla.

 

ATT HYRA GARAGE- ELLER PARKERINGSPLATS

Både garage- och parkeringsplatser kommer att kunna sökas via vår ordinarie kö. De hyresgäster som tidigare har hyrt plats på fastigheten kommer att ges förtur till att hyra de nya platserna.

 

TIDPLAN

Arbetet påbörjades i mitten av oktober 2018.

Inflyttning beräknas kunna ske i februari 2019, med reservation för att kalla vinterförhållanden kan komma att försena tidplanen.