Snabblogin till Mina sidor

GARAGE OCH PARKERING PÅ STOCKSLYCKE

Den befintliga garagelängan på Borgmästarevägen i Alingsås revs och två nya garagelängor byggdes.

På Borgmästarevägen i Alingsås, på fastigheten Braxen 5, fanns tidigare en garagelänga med 21 garageplatser och 16 parkeringsplatser. Eftersom vi har brist på både parkerings- och garageplatser i området byggde vi två nya garagelängor med totalt 24 garageplatser samt anlade 40 parkeringsplatser.

Eftersom befintlig garagelänga är i relativt dåligt skick så revs denna.

 

DETALJER KRING PARKERING OCH GARAGE

Garageplatserna är cirka 15 m2. Varje plat har en egen, låsbar garageport och det finns belysning och eluttag i varje garage. Mellan garageplatserna finns skiljeväggar.

Parkeringsplatserna är fördelade med 35 hyrningsbara platser, 4 besöksparkeringar och 1 handikapp-parkering. För besöksparkeringarna gäller sms-parkering.

 

ATT HYRA GARAGE- ELLER PARKERINGSPLATS

Både garage- och parkeringsplatser söks via vår ordinarie kö. De hyresgäster som tidigare har hyrt plats på fastigheten gavs förtur till att hyra de nya platserna.

 

TIDPLAN

Arbetet påbörjades i mitten av oktober 2018.

Inflyttning skedde 1 mars 2019.