Snabblogin till Mina sidor

HERRGÅRDENS FÖRSKOLA

En ny förskola med två avdelningar har byggts i Stockslycke. Den ligger intill den befintliga förskolan Herrgårdens förskola.

 

Om projektet

Innan om- och tillbyggnationen innehöll Herrgårdens förskola två avdelningar: en avdelning med stora barn (3-5 år) och en avdelning med små barn (1-3 år). Efter ny- och ombyggnationen rymmer den tidigare byggnaden två avdelningar för stora barn och nybyggnaden två avdelningar för små barn.

Befintlig byggnad har byggts om med personal- och kontorsutrymmen avsedd för all personal på de fyra avdelningarna.

Den nya förskolan, om 430 kvadratmeter, innehåller också ett mottagningskök. Köket förser samtliga avdelningar med frukost, lunch och mellanmål.

I den nya förskolan består varje avdelning av tre rum med pentry och kapprum. De båda avdelningarna delar även på en gemensam ateljé, tre WC-rum, ett RWC-rum samt skötrum. Personalen har tillgång till ett kontor, personal-WC och värdeskåp.

 

Utemiljö

Den nya utemiljön på baksidan är avsedd för stora barn med mer utmanande lekutrustning som exempelvis asfalterad cykelbana, klätterställning, balanslek, kompisgunga samt ett cykelförråd. Utemiljön på framsidan är avsedd för de yngre barnen med bland annat flera gungor, lekhus, klätterställning, förråd för leksaker och barnvagnsförråd.

I nära anslutning till förskolan har 12 parkeringsplatser, körytor, trottoar och inlastning för lastbil anlagts. Dessutom ingick det i projektet att bygga ett cykeltak och ett sophus.

 

Bakgrund

Under flera års tid hade Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås upplevt ett behov av fler förskoleavdelningar på förskolan Herrgården och i området Stockslycke. Dessutom rådde lokalbrist på Ängaboskolan som inhyste två förskoleavdelningar. Genom att bygga en ny förskola på fastigheten Braxen 10 (där Herrgårdens förskola ligger) kunde de två förskoleavdelningarna från Ängaboskolan flytta och skolan ta deras lokaler i anspråk.

Den äldre byggnaden är kulturhistoriskt märkt, vilket innebar att höga krav ställdes på nybyggnaden och de nya utemiljöerna.