Snabblogin till Mina sidor

HISTORIA

Under 2018 bildade Alingsås kommuns bostadsbolag Alingsåshem och fastighetsbolag Fabs en gemensam organisation under namnet Alingsåshem.

Alingsåshem grundades 1946 med uppdrag att ge människor moderna hem på lika villkor, under den stora bostadsbrist som rådde då.

Även Fabs bildades 1946, då under namnet Fastighetsaktiebolaget Småindustrier, utifrån småindustrins växande behov av lokaler. 2006 utökades uppdraget till att omfatta såväl näringslivsfastigheter som kommunala verksamhetslokaler.

Båda bolagen har arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor, där Alingsåshem fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med hållbara renoveringar. Ett exempel är passivhusrenoveringen av miljonprogramsområdet Brogården. Fabs har också arbetat med passivhusteknik, bland annat i Stadsskogensskolan som är Sveriges första nollenergicertifierade skolbyggnad.

I september 2018 bildade Alingsåshem och Fabs en gemensam organisation under namnet Alingsåshem. Att arbeta tillsammans med både bostäder och lokaler stärker ytterligare våra möjligheter att erbjuda hållbara hem för såväl människor som verksamheter.