Snabblogin till Mina sidor

HJORTVÄGEN – RENOVERING

Renovering av radhus från sent 1970-tal som byter färg från ljusgult till röda med vita knutar. Husen kommer också att bli mer energieffektiva och få en bättre inomhusmiljö.

Om projektet

I renoveringen ingår byte av fönster och altandörrar, komplettering av nya oljefyllda element i de bostäder som saknar det, omläggning av tak, nya hängrännor, ommålning och panelbyte av fasad till ny kulör.

Omröstning om ny kulör hölls i juni 2021, alla hyresgäster fick rösta mellan grå panel med vita detaljer eller röd panel med vita detaljer. Vinnare, efter omröstning, blev den röda panelen.

Fakta

Plats: Hjortvägen 3-41, Sollebrunn

Byggstart: Juni 2021

Färdigställt: Oktober 2022

Entreprenör: Peab