Snabblogin till Mina sidor

JOBBA HOS OSS


Bild: medarbetare som lagar en diskmaskin

Inom Alingsåshem är vi cirka 70 medarbetare som tillsammans utvecklar och förvaltar 230 000 kvm lokaler i form av förskolor, skolor, fritidslokaler, verksamhetslokaler och kulturella byggnader samt 3 400 bostäder. Vi tror på att vara mycket mer än ett fastighetsbolag. Vi vill vara den ledande stadsutvecklaren i Alingsås kommun och erbjuda attraktiva, hållbara livsmiljöer där bostaden eller lokalen är en av alla viktiga delar.

Alingsåshem som arbetsgivare är mån om att våra medarbetare ska känna sig delaktiga i utvecklingen av vår verksamhet. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare som vill och vågar ta eget ansvar bidrar goda resultat. Därför strävar vi efter en miljö där alla ges möjlighet att påverka både sin arbetssituation som Alingsåshem som bolag.

Våra medarbetare och chefer utbildas kontinuerligt för att för att kunna möta efterfrågan och förändringar i omvärlden. Vi arbetar aktivt med mångfald, värdegrundsfrågor, arbetsmiljö samt hälso- och friskvårdsfrågor och arbetar bland annat med friskvårdsbidrag och träning på arbetstid.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete inom en samhällsviktig verksamhet!

Vi är alltid intresserade av nya kollegor med rätt kompetens och engagemang. De kompetenser vi ofta söker efter är fastighetstekniker och fastighetsförvaltare.

FASTIGHETSTEKNIKER BOSTÄDER

Som fastighetstekniker inom bostäder arbetar du självständigt med inre och yttre skötsel av bolagets bostadsfastigheter. Det innebär bland annat tillsyn och kvalificerat felavhjälpande underhåll av våra bostäder. En annan viktig uppgift är att utveckla och bibehålla goda kundrelationer till våra hyresgäster.

Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att snabbt kunna möta kundernas behov. Det innebär att du förutom kompetens inom fastigheter behöver ha hög grad av servicekänsla och förmåga att kunna möta och bemöta människor.


FASTIGHETSTEKNIKER LOKALER

Som fastighetstekniker inom lokaler arbetar du självständigt med den dagliga tillsynen av bolagets lokalfastigheter och deras system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du arbetar med fel- och underhållsåtgärder och verkar för att optimera fastigheternas driftnetto. En annan viktig uppgift är att utveckla och bibehålla goda kundrelationer till våra hyresgäster.

Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att snabbt kunna möta kundernas behov. Det innebär att du förutom kompetens inom fastigheter behöver ha hög grad av servicekänsla och förmåga att kunna möta och bemöta människor.


FASTIGHETSFÖRVALTARE LOKALER OCH
FASTIGHETSFÖRVALTARE BOSTÄDER

Som fastighetsförvaltare inom bostäder eller lokaler har du ett övergripande ansvar för att förvalta, utveckla och förädla dina fastigheter. Det innebär att du har budgetansvar för dina fastigheter och planerar underhåll, drift och genomförande av åtgärder. Du upprättar även underhållsplaner och arbetar proaktivt med drift- och underhållsåtgärder samt hanterar kontakter med entreprenörer vid underhålls- och ombyggnadsprojekt. En annan viktig uppgift är att bibehålla och utveckla långsiktigt goda relationer med våra hyresgäster och andra intressenter.  

Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att snabbt kunna möta kundernas behov. Det innebär att du förutom kompetens inom fastighetsförvaltning behöver ha hög grad av servicekänsla och förmåga att kunna möta och bemöta människor.

VILL DU VETA MER?

Kontakta Lena Ran, HR- och kommunikationschef, på lena.ran@alingsashem.se

Lediga tjänster

Just nu söker vi en fastighetsutvecklingschef

Läs mer om tjänsten här >>