Snabblogin till Mina sidor

KLIMATINITIATIVET

Alingsåshem är med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

Sedan 2019 är Alingsåshem tillsammans med många andra bostadsföretag anslutna till Allmännyttans klimatinitiativ. Initiativet har som syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

 

Två övergripande mål

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.

  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

 

Målen nås tillsammans

Klimatinitiativet fungerar på samma sätt som Parisavtalet: alla företag som deltar kan också sätta egna mål, som redovisas öppet och transparent inom initiativet. Resultaten summeras och ambitionen är att alla deltagande företag sedan tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande mål.

 

Vårt hållbarhetsarbete

Att vara en del av klimatinitiativet är ett naturligt steg i vårt hållbarhetsarbete och det ligger helt i linje med vår ambition om att minska vår klimatpåverkan. Som fastighetskoncern och som en del av Sveriges allmännytta spelar Alingsåshem en viktig roll i Sveriges klimatomställning.