Snabblogin till Mina sidor

NOLTORP – RENOVERING


Kvarteret Bananen i Noltorp håller på att få en välbehövlig upprustning.

Kvarteret Bananen byggdes mellan 1964–1967. På senare år har problemen med vattenläckor i husens badrum blivit allt vanligare. Därför behöver vi renovera husens badrum och rörstammar.

När vi ändå renoverar passar vi på att byta ut elledningar, installera fiber och öka tillgängligheten för äldre och rörelsehindrade.

 

TIDPLAN

Upprustningen av Noltorp är ett långsiktigt projekt som löper under många år. Olika typer av arbeten kommer att behöva göras i olika hus. Vid årsskiftet 2016/2017 blev renoveringarna klara på Noltorpsgatan 3.

I augusti 2018 började upphandlingen av byggentreprenör för en ny etapp av renoveringen av kvarteret Bananen.

Renoveringsarbetet kommer att göras som en så kallad partnering. Det innebär att Alingsåshem arbetar i nära samarbete med en byggentreprenör redan från planeringsskedet. Vi räknar med att själva byggarbetet i denna etapp som inleds på Mjörngatan 5 kan påbörjas under februari 2020.


BADRUM OCH INOMHUSKLIMAT

De renoveringar som ska göras är dels badrumsrenoveringar och stambyten, dels en energieffektivisering för att bostäderna ska få ett bättre inomhusklimat och energiförbrukningen sänkas.

Innan varje etapp av renoveringen sätter igång kommer vi att ha ett informationsmöte med dem som berörs, men också individuella möten med alla hyresgäster för att gå igenom vad som ska göras i varje lägenhet.